Sigurnosni konzalting

Naša misija je pružiti klijentima stručno vođenje kroz kompleksni svijet korporativne sigurnosti. Naš tim stručnjaka posvećen je pružanju sveobuhvatne usluge i pomoći u izradi dokumentacije, optimizaciji procesa te usklađivanju s regulatornim standardima i zakonskim okvirima. Specijalizirani smo za izradu sigurnosnih master planova, sigurnosnih audita, revizija sigurnosnih rješenja, savjetovanja kod izrade arhitektonsko-građevinskih i instalaterskih projekata, CPTED analiza (Crime Prevention Through Environmental Design), sigurnosnih politika, procedura i pravilnika u dijelu korporativne sigurnosti.

Pri oblikovanju politika, procedura i pravilnika, integriramo potrebe i interese naručitelja koje promiču učinkovitost, usklađenost i najbolje prakse u vašem poslovanju. Politike sigurnosti, procedure i pravilnici predstavljaju strateške dokumente kojima se definiraju smjernice i načini upravljanja sigurnosnim rizicima te predstavljaju ključnu integrativnu sastavnicu ukupnog procesa upravljanja trgovačkim društvima. Navedeni dokumenti daju prijedlog konkretnih mjera i kontrola, kao i popis dodatnih aktivnosti i dokumentacije neophodne za ustroj sustava sigurnosti te uspostavu koncepcije integralnog sustava zaštite.

Nudimo stručno savjetovanje u svim fazama od planiranja do implementacije organizacijskih, fizičkih i tehničkih mjera sigurnosti, savjetovanje pri izradi arhitektonskih, građevinskih, krajobraznih, instalaterskih projekata i izrade druge projektne dokumentacije gdje pomažemo naručitelju u definiranju njegovih zahtjeva prema projektantima različitih struka kako bi dobili najbolja tehnička rješenja i jasno definirali svoja očekivanja od budućih sigurnosnih sustava.