REFERENCE

Kao vodeća kompanija na poslovima konzaltinga i projektiranja u području tehničke zaštite u Republici Hrvatskoj, aktivni smo sudionici na projektima zaštite kritične infrastrukture, prometne infrastrukture, industrije nafte i plina, energije, financijskih institucija, sigurnosti gradova, poslovnih objekata te sportskih objekata. U nastavku su neki od značajnijih projekata po područjima:

Kritična infrastruktura

Prometna infrastruktura

Industrija nafte i plina

Energija

Financijske institucije

Sigurnost gradova

Poslovni objekti

Sportski objekti