Prosudba ugroženosti i sigurnosni elaborat

Naše usluge uključuju sveobuhvatnu metodički razrađenu prosudbu ugroženosti u svrhu identifikacije i analize potencijalnih rizika i opasnosti koji prijete objektima, osobama, imovini i drugim vrijednostima. Ovaj proces nije samo mapiranje potencijalnih prijetnji, već i definiranje strategija i mjera koje mogu spriječiti ili minimizirati štetne posljedice i gubitke.

Svaka faza naše procjene ugroženosti uključuje detaljnu analizu trenutnog stanja i sigurnosnih izazova, s ciljem identifikacije mogućih izvora i vrsta opasnosti. Naša stručnost omogućuje nam da predvidimo vjerojatnost i učestalost pojavljivanja takvih opasnosti, kao i potencijalne rizike ili gubitke koji mogu proizaći iz njih.

Kod izrade sigurnosne dokumentacije radimo prema priznatim normama, pravilima i zakonskim odredbama. Koristimo najrelevantnije hrvatske, europske i međunarodne norme (EN, IEC, ISO), kao i druge specijalizirane norme i prihvaćena pravila struke, kako bismo osigurali da su naše strategije zaštite najbolje za Vaš objekt.

Nakon izrade prosudbe ugroženosti, izrađujemo sigurnosni elaborat, koji određuje optimalnu razinu tehničke i integralne zaštite, te integraciju s ostalim tehnološkim sustavima na objektu. Ovaj detaljni plan postavlja temelj za projektni zadatak, koji se prilagođava specifičnim zahtjevima i potrebama korisnika objekta.

U konačnici, naša prosudba ugroženosti i sigurnosni elaborat postaju sastavni dio sveobuhvatne projektne dokumentacije sustava tehničke zaštite, osmišljenog da pruži najvišu razinu sigurnosti i zaštite.

Prosudba ugroženosti i sigurnosni elaborat su obavezni dokumenti za svaki objekt na kojem se primjenjuju i uspostavljaju mjere privatne zaštite u Republici Hrvatskoj, prema odredbama Zakona o privatnoj zaštiti.