Projektni menadžment

U fazi procesa nabave pružamo sveobuhvatnu podršku od izrade natječajne dokumentacije i tehničkih specifikacija, pomažemo kod realne procjene budžetske cijene, dajemo preporuke za kriterije uvjeta podobnosti ponuditelja, osiguravamo usklađenost s nadležnim zakonima i pravilnicima te pružamo tehničku ekspertizu stručnom povjerenstvu. Kada ponude pristignu, provodimo njihovu temeljitu analizu i evaluaciju, savjetujući vas o najboljem izboru izvođača. Na kraju, pružamo savjete o ključnim tehničkim klauzulama prilikom izrade ugovora s izvođačem i pružamo podršku tijekom cijelog trajanja projekta.

Nudimo uslugu nadzora nad projektiranjem kako bi naručitelji bili osigurani s transparentnošću izrađene projektne dokumentacije i troškovnika i kako bi dobili najbolja i optimalna tehnička rješenja za uložena financijska sredstva. Tokom cijelog procesa usmjeravamo projektante sustava tehničke zaštite na potrebu razrade tehničkih rješenja sa svim potrebnim detaljima za izvođenje, koordinaciju s drugim strukama, a prvenstveno s ciljem da u fazi implementacije ne bi bilo otvorenih pitanja što bi moglo utjecati na rokove i ugovorenu cijenu. Prije predaje troškovnika provjeravamo usklađenost troškovničkih stavki kako bi se izbjegla moguća ograničenja u davanju ponuda, odnosno osiguravamo da svaka troškovnička stavka udovoljava minimalnim tehničkim zahtjevima neovisno o tipu, brandu ili proizvođaču opreme na način da ponude može dati više ponuđača i da se naručitelj osigura od skrivenih troškova.

Suradnjom s nama dobivate pristup stručnosti vodeće neovisne konzultantske firme u Republici Hrvatskoj specijalizirane za sigurnosna rješenja. Cilj nam je pružiti vam najbolju vrijednost za uloženi novac.