menadžment

Stipe Baljkas

Stipe Baljkas, Predsjednik Uprave

Stipe Baljkas je osnivač i direktor tvrtke Prospectus d.o.o. od 2003. godine. Diplomirao na FESB u Splitu 1992. godine i magistrirao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, studij Organizacija i menadžment 2001. godine. Sudski je vještak za područje elektrotehnike od 2005., a 2009. dobio je titulu “Certificirani menadžer sigurnosti” na Fakultetu političkih znanosti te stekao status predavača 2010. godine. Radio je kao projektant tehničke zaštite, voditelj i direktor projekta u nizu trgovačkih društava. Aktivni je sudionik na stručnim seminarima i konferencijama iz područja sigurnosti.

Objavio niz stručnih članaka na temu projektnog menadžmenta i sigurnosti te zajedno s dr. sc. Mislavom Omazićem objavio prvu knjigu u Hrvatskoj s naslovom “Projektni menadžment”. Dobitnik druge nagrade Mijo Mirković za doprinos u području ekonomskih znanosti.

Aktivan u radu Hrvatske komore inženjera elektrotehnike, ASIS-a, Udruge menadžera sigurnost, HZN-TO79 i Hrvatskog ceha zaštitara. Specijaliziran za projektiranje, organiziranje, vođenje i nadziranje kompleksnih projekata tehničke zaštite. Vodio tim projektanata na nekim od najvećih projekata tehničke zaštite kritične infrastrukture, financijskih institucija te sportskih objekata u RH.

Stipan Bilaver

Stipan Bilaver, Član Uprave

Stipan Bilaver je na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu 2013. godine stekao zvanje građevinskog inženjera. Zaposlen je u društvu Prospectus d.o.o. od rujna 2013. godine na poziciji projektanta i nadzora nad implementacijom tehničkih i mehaničkih sustava sigurnosti. Od 2020. godine član je Upravnog odbora društva Prospectus d.o.o.

U praksi primjenjuje koncept prevencije kriminala kroz dizajn okoline (CPTED) i spaja sigurnost, arhitekturu i građevinarstvo u jedinstvena tehnološka sigurnosna rješenja. Prije angažmana u društvu Prospectus, radio je kao suradnik u arhitektonskom uredu. Godinama je bio predavač u profesionalnom obrazovnom programu Autodesk “AutoCAD specijalist” u Algebra grupi u Zagrebu. Certificirani je profesionalac za AutoCAD i educiran korisnik Autodesk Revita.

Aktivan je član Hrvatske udruge menadžera sigurnosti, koja je dio asocijacije Udruge menadžera korporativne sigurnosti jugoistočne Europe (SEECSA), i certificirani je menadžer korporativne sigurnosti (CMCS). Educiran je za primjenu FIDIC modela ugovora te je stekao certifikat IPMA Level D®. Ovlašten je od strane Ministarstva unutarnjih poslova za provođenje procjene rizika za sve vrste objekata i postrojenja, kao i za projektiranje i nadzor nad izvođenjem sustava tehničke zaštite.