Ishođenje suglasnosti 

Naša usluga obuhvaća komunikaciju s nadležnim tijelima državne uprave i ministarstvima, pripremu dokumentacije i predaju zahtjeva za ishođenje potrebnih suglasnosti.

U skladu s obavezom koja proizlazi iz Zakona o privatnoj zaštiti, izrađujemo prosudbe ugroženosti i sigurnosne elaborate te projektnu dokumentaciju na koju je potrebno dobiti suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova.

Prema Zakonu o zaštiti novčarskih institucija izrađujemo kompletnu dokumentaciju koja je potrebna za ishođenje odobrenja za oslobađanje od raznih vrsti mjera tehničke i/ili tjelesne zaštite propisanih zakonskom regulativom te na taj način ostvarujemo uštede u poslovanju za investitore.

Za zaštitu javnih površina ishodujemo sva potrebna odobrenja za rad sustava video nadzora prema Pravilniku o načinu i uvjetima obavljanja poslova privatne zaštite na javnim površinama.

Za radove implementacije sustava tehničke zaštite na objektima koji su kulturna dobra posjedujemo odgovarajuća dopuštenja za rad i pripremamo sveobuhvatnu dokumentaciju za ishođenje suglasnosti Ministarstva kulture i medija, a sve sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.