REFERENCE

Industrija nafte i plina

benzinske postaje, skladišta nafte, skladišta plina, cjevovode, rafinerije… za razne naručitelje među kojima su: INA d.d., Plinacro d.o.o., JANAF d.o.o.,…